HORN.UGGLA är ett arkitekt- och landskapsarkitektkontor som arbetar med stadsplanering, byggnader, parker, torg, bostadsområden och områdesutveckling.

Vi har även specifik kompetens inom engagemang och samråd och har utvecklat en arbetsmodell för gestaltning genom kreativ dialog där vi arbetar med workshops, tillställningar och öppna gestaltningsprocesser inom ramen för arkitekturprojekt.

Kontakta oss gärna för fler referensprojekt eller om du vill veta mer om vår arbetsmodell för gestaltning genom kreativ dialog.