LANDET JÄRNA
Stockholm
Beställare: Egeninitierat projekt
År: 2013 - pågående

Närodlade, ekologiska och vilda växter efter säsong. Buketter som för tankarna till trädgårdar, skogspromenader och sommarställen.

Trots en så hög medvetenhet kring gift-fritt, fair trade, närodlat och säsongsbaserat, är det förvånansvärt svårt att hitta blommor och växter som är det i Stockholmsområdet. Våra leverantörer finns i Järna, strax söder om Stockholm.

För mer info se: http://www.facebook.com/landetjarna